Dead Space 3 Solucja – Chapter 2: On Your Own

Dead Space 3 Solucja

Dead Space 3 Solucja – Chapter 2: On Your Own

Po wezwaniu Nortona udaj się z ambulatorium na mostek Eudory. Wyjdź z pomieszczenia przejdź przez mały pokój i zejdź po schodkach. Skręć w prawo i przejdź przez kolejne drzwi. Zanim udasz się na mostek warto zwiedzić długi korytarz po prawej gdyż na jego końcu czeka na Ciebie Earth Gov Artifact i amunicja, która zawsze się przyda.

Po przerywniku video na mostku udaj się szybko do zablkowanych drzwi, z którymi mocują się Carver i Norton. Musisz teraz znaleźć kombinezon. Idź prosto długim korytarzem, po kolejnym przerywniku video znajdziesz się w niewielkim pomieszczeniu z kombinezonem. Załóż go i leć przed siebie. Po dotarciu na miejsce przestaw dwie strzałki z prawej i z lewej. Po otwarciu drzwi znajdziesz się zewnątrz, musisz teraz omijać w locie przeszkody i strzelać do lecących w Twoją stronę min. Po tym jak dotrzesz do Nortona i Carvera zakończy się 2 Rozdział Dead Space 3.

Dead Space 3 Solucja

Dead Space 3 Solucja – Prolog – Beginings
Dead Space 3 Solucja – Chapter 1 – Rude Awakening
Dead Space 3 Solucja – Chapter 2 – On your own
Dead Space 3 Solucja – Chapter 3 – The Lost Flotilla
Dead Space 3 Solucja – Chapter 4 – History´s Ember
Dead Space 3 Solucja – Chapter 5 – Expect Delays
Dead Space 3 Solucja – Chapter 6 – Repair to Ride
Dead Space 3 Solucja – Chapter 7 – Mayhem
Dead Space 3 Solucja – Chapter 8 – Off the Grid
Dead Space 3 Solucja – Chapter 9 – Onward
Dead Space 3 Solucja – Chapter 10 – Now We Know
Dead Space 3 Solucja – Chapter 11 – Signal Hunting
Dead Space 3 Solucja – Chapter 12 – Autopsy
Dead Space 3 Solucja – Chapter 13 – Reach for the Skyw
Dead Space 3 Solucja – Chapter 14 – Everything has its Place
Dead Space 3 Solucja – Chapter 15 – A Change of Fortune
Dead Space 3 Solucja – Chapter 16 – What Lies Below
Dead Space 3 Solucja – Chapter 17 – A Strange City
Dead Space 3 Solucja – Chapter 18 – Kill or be Killed
Dead Space 3 Solucja – Chapter 19 – Blood Moon

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes