Skyrim Kody

Kody do Skyrim

Cheaty i kody Skyrim można podzielić na 2 rodzaje. Po pierwsze są to kody wypisywane do konsoli wewnątrz gry, które wywołują pojawienie się w grze określonych efektów. Drugi rodzaj to przeróżne triki, wykorzystujące pewne luki w samej rozgrywce w Skyrim. Dzięki tym trikom możesz na przykład szybko rozwinąć daną umiejętność, zarobić dużo pieniędzy itd. Informacje na temat tego rodzaju sztuczek i trików znajdziesz w poradniku – Skyrim Triki. Poniżej znajdziesz natomiast listę poleceń wpisywany do konsoli w trakcie gry. Aby wywołać konsolę musimy w trakcie gry nacisnąć przycisk “~” (znajduje się przed klawiszami 1,2,3…). Następnie do konsoli, która się pojawiła wpisujemy wybrane polecenie z poniższej listy. Musimy pamiętać, że wpisanie niektórych komend może poważnie wpłynąć na rozgrywkę (negatywnie), a nawet doprowadzić do zawieszania się gry.

Lista kodów Skyrim:

advancepclevel – awans na wyższy poziom doświadczenia
advancepcskill x y – rozwój umiejętności x o y poziomów (zamiast x musisz wpisać oryginalną angielską nazwę umiejętności; zamiast y musisz wpisać jakąś wartość, np. 10)
advskill x y – rozwój umiejętności x o y punktów (zamiast x musisz wpisać oryginalną angielską nazwę umiejętności; zamiast y musisz wpisać jakąś wartość, np. 10)
caqs – zaliczenie wszystkich smoczych prób
coc qasmoke – obszar testowy
coc x – szybka podróż do lokacji x (zamiast x musisz wpisać jej oryginalną angielską nazwę)
enableplayercontrols – możliwość poruszania się podczas wyświetlania cut-scenek
fov x – ustalenie pola widzenia na poziomie x (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 100)
help – lista komend
kill – zabicie aktualnie namierzonego przeciwnika
killall – zabicie wszystkich okolicznych przeciwników
movetoqt – teleportacja do celu aktualnie zaliczanego questu
psb – odblokowanie wszystkich zaklęć
removeallitems – pozbawienie aktualnie namierzanej postaci niezależnej wszystkich przedmiotów z jej inwentarza
resurrect – wskrzeszenie namierzanej postaci
saq – rozpoczęcie wszystkich questów
setownership – legalne zdobycie (bez posądzenia o kradzież) aktualnie namierzonego obiektu
setpcfame – popularny bohater
setpcinfamy – znienawidzony bohater
showracemenu – wyświetlenie menu ras
tai – wyłączenie SI postaci
tcai – wyłączenie SI wrogów w bitwie
tcl – wyłączenie kolizji
tdetect – prostsze okradanie postaci niezależnych
tfc – większa swoboda ruchu kamery
tfow – zmiana pola widzenia
tg – zniknięcie trawy
tgm – nieśmiertelność
tm – zniknięcie okien menu
tmm 1 – odkrycie wszystkich lokacji na mapie (tmm 0 przywraca stan początkowy)
unlock – otwarcie namierzonego zamkniętego obiektu (po wprowadzeniu kodu konieczne może się okazać dodatkowe wciśnięcie lewego przycisku myszy)
player.additem 0000000a x – dostajemy x wytrychów (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 50)
player.additem 0000000f x – dostajemy x sztuk złota (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 1000)
player.additem x – dostajemy przedmiot x (zamiast x musisz wpisać identyfikator przedmiotu)
player.addspell x – odblokowanie zaklęcia x (zamiast x musisz wpisać identyfikator zaklęcia)
player.incpcs x – rozwój umiejętności x o 1 punkt (zamiast x musisz wpisać oryginalną angielską nazwę umiejętności)
player.modav burden x – ustalenie aktualnego obciążenia postaci na poziomie x (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 10)
player.modav carryweight x – ustalenie maksymalnego limitu udźwigu na poziomie x (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 500)
player.modav dragonsouls x – otrzymanie x smoczych dusz (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 10)
player.placeatme x – pojawienie się postaci niezależnej x (zamiast x musisz wpisać identyfikator po
staci niezależnej)
player.setav fatigue x – ustalenie ilości punktów kondycji bohatera na poziomie x (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 1000)
player.setav health x – ustalenie ilości punktów zdrowia bohatera na poziomie x (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 1000)
player.setav magicka – ustalenie ilości punktów magii bohatera na poziomie x (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 1000)
player.setav speedmult x – zwiększenie szybkości przemieszczania się o x procent (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 100)
player.setlevel x – bohater znajduje się na x poziomie doświadczenia (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość, np. 30)
player.setscale x – ustalenie wielkości bohatera na poziomie x (zamiast x musisz wpisać jakąś wartość i domyślnie jest to 1)

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes